5db2cd7deb1259906117448268669f7

Ua Ntej Daim Duab Ntawm Ntub Ntses Pluag Mov & Roj Tsob Ntoo

Raws li cov txheej txheem sib txawv rau kev kho cov dej muaj protein ntau los ntawm Ntub Dej Fishmea l & Fishoil Cov Txheej Txheem, peb tuaj yeem muab 4 txoj kev npaj rau ntses noj zaub cog cog tsim rau xaiv raws.

2018030111292561
2018031211345588